LİMON BİLGİ KARTLARI

MEVCUT DURUM

 • Dünya Limon üretimi 2017 yılında 1,08 milyon ha alanda,17,2 Milyon ton’ dur (FAO,2018).
 • En önemli üretici ülkeler; Meksika (2,5 milyon ton),Hindistan (2,4 milyon ton), Çin (2,3 milyon ton), Arjantin (1,7 milyon ton) ve Brezilya (1,3 milyon ton) ve Türkiye 1 milyon ton üretim ile 6 ncı sırada olup dünya üretiminin % 5,8’ini karşılamaktadır (FAO, 2018).
 • Dünya limon ihracatı 3 milyon ton olup, Meksika(668 bin ton), İspanya(547 bin ton) ve Türkiye(449 bin ton) ilk üç ülkedir(FAO,2016).
  • Ülkemiz 2017 yılı üretimi 324.284 da alanda 1.007.133 tondur. 2018 yılı limon üretimi ise 359.112 dekar alanda 1.100.000 tondur(TÜİK,2019) 2018 yılı meyve veren limon ağacı sayısı 11.643.757 adettir.
  • Dünya ortalama limon verimi 1.541 kg/da iken, ülkemiz ortalama verimi dünya veriminden(2.633 kg/da) %70 fazladır.
  • Ekonomik olarak üretimi yapılan limon çeşitleri; İnterdonat, İtalyan, Kütdiken, Lamas ve Meyer’dir. En erkenci çeşit olan İnterdonat çeşidinin en fazla üretiminin yapıldığı ülke Türkiye’dir.
Yıllar Kayıtlı Üretici Sayısı
(ÇKS)
Kayıtlı alan (ÇKS) Alan
(da)
Üretim
(ton)
Üretim Değeri
(Bin TL)
Verim (kg/da Fiyat
(TL/kg)
Maliyet
(TL/kg)
2002 -   238.500 525.000 288.750 2.457 0,55 0,25
2003 6019   245.000 550.000 407.000 2.549 0,74 0,13
2011 7.098   245.521 790.211 387.203 3.399 0,45 0,47
2012 7.238   265.628 710.211 518.560 3.575 0,52 0,51
2013 7.625   274.252 726.283 582.648 2.650 0,95 0,55
2014 9.091   276.653 725.230 668.213 2.621 1,05* 0,56*
2015 8.961   285.701 750.550 739.528 2.633 3,50* 0,99*
2016 10.269   300.326 850.600 1.158.627 3.830 1,17** 0,62**
2017 11.336 251.009 324.284 1.007.133 1.487.261 3.830 1,17** 0,62**
2018 13.090 293.511 359.112 1.100.000 1.552.147 3.063 1,41** 1,01**
2002-2018 % Değişim   51 110   78 136 156

ÜRETİM VERİLERİ

                 Kaynak: TÜİK, * TEPGE ve UTK, ** TAMSİS

 • Ülkemizde 2018 yılı itibariyle limon dikim alanımızda 2002 yılına göre % 51, üretim miktarımızda % 110 oranında artış olmuştur.
 • Limon üretiminin en yaygın olduğu iller; Mersin(656.440 ton), Adana(238.845 ton), Muğla(99.840 ton), Antalya(54.318 ton) ve Hatay(47.119 ton)’dır.(TÜİK,2019)
 • Ulusal Turunçgil Konseyi’nden alınan bilgiler ışığında 2015 yılı maliyeti 0,99 TL/kg olarak gerçekleşmiştir. 2016 Yılı TAMSİS verilerine göre maliyet 0,62 TL/kg, fiyat 1,17 TL/kg.dır.
 • Ülkemizde limon tüketimi 376 bin ton, kişi başına tüketim 4,7 kgve yeterlilik derecesi % 241.6 dır. (TÜİK, 2017/2018).

LİMON HAL FİYAT VERİLERİ

Ankara, İstanbul, Antalya ve Mersin ortalama hal fiyatı (TL/kg) 23.12.2014 18.12.2015 01.12.2016 10.02.2017 15.12.2017
1,15 1,25 1,65 1,15 1,49
Gümrük ve Ticaret Bak. Hal Kayıt Sistemi(TL/kg) 10.01.2018 15.02.2018 15.03.2018 16.04.2018 10.10.2018
1,09 1,87 1,45 1,69 2,4

TÜFİS FİYATLARI(TL/kg)

12.12.2018 ÜRETİCİ HAL PAZAR MARKET
1,12 2,07 3,12 3,38
31.01.2019 1,03 2,08 3,27        3,94
05.03.2019 1,11 2,37 3,40 4,03
25.04.2019 1,52 3,36 4,91 5,65
22.05.2019 1,23 3,78 5,54 6,06

LİMON DIŞ TİCARETİ

Yıllar

İhracat Miktarı
(Ton)
İhracat Değeri
(Bin $)
İthalat Miktarı
(ton)
İthalat
Değeri
(Bin $)
 
 
 
2002 239.092 85.934 3.659 445  
2003 168.873 80.063 6.020 1.016  
2011 487.417 354.564 670 528  
2012 367.758 266.865 3.094 2.498  
2013 410.328 299.764 1.983 1.971  
2014 408.587 283.051 2.419 2.389  
2015 471.611 294.099 2.982 2.694  
2016 449.260 304.648 3.082 2.090  
2017 472.640 293.115 4.194 1.894  
2018 627.344 329.635 3.185 2.275  
2019* 186.427 84,800 631 260  
2002-2018 % Değişim 162 284 -13 411  

Kaynak: TÜİK * 3 aylık veriler

LİMON DIŞ TİCARETİ

 • 2018 yılı limon ihracat miktarı 628 bin ton, değeri 330 milyon dolardır (TÜİK).
 • Serbest Ticaret Anlaşmaları kapsamında 2018 yılında 3 bin tona ithalat karşılığı 2,2 milyon dolar ödenmiştir.
 • En çok limon ihracatı yaptığımız ülkeler;
 • Rusya, Irak, S. Arabistan, Romanya, Ukrayna
 • En çok limon ithalatı yaptığımız ülkeler; KKTC, Brezilya, Romanya ve Meksika’dır. Müşteri anlaşmazlığı ve ihracat yapılan ülkelerin kalıntı tolerans aralıklarının farklılık göstermesi gibi nedenlerden dolayı ihracattan geri dönen ürünler “Geri Gelen Eşya”  kapsamında olan ürünlerdir. Turunçgil ürünleri de Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonuna kesinti yapılan ürün kapsamında olduğundan “ürünün ülkeye geri dönüşünde” ihracat esnasında yapılan kesintinin iadesi yapılmakta ve bu işlem yüzünden kayıtlarda ithalat yapılmış gibi gözükmektedir.
 • Gümrük vergisi oranı % 54’dür.

 DESTEKLER

 • Pazar istekleri doğrultusunda yeni çeşitlerle üretimin artırılması ve hasat süresini uzatılması amacıyla uygulanan sertifikalı fidan desteklemesi kapsamında; 2005-2018 yılları arasında tesis edilen 64.809 da limon bahçesi için 6.870.192 TL destek ödenmiştir.
 • 2018 yılında sertifikalı/standart aşılı fidanla bahçe tesislerine 100-280 TL/da destekleme yapılmaktadır.
 • Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı ve toplam işletme büyüklüğü 5 dekar ve altında olan turunçgil üreticilerine 2018 üretim yılında dekara 100 TL Küçük Aile İşletmesi Desteği ödenmektedir.
 • Bunun yanında girdi maliyetlerinin azaltılması amacıyla limon yetiştiricilerimize bu yıl 11,35 TL/da mazot ve 4 TL/da gübre desteği verilmektedir.
 • Organik tarım uygulamalarında 2018 yılında kategorilerine göre 100 TL/da iyi tarım uygulamalarında ise 50 TL/da destek verilmektedir.
 • Tarım Sigortaları kapsamındapoliçe bedelinin %50’si Bakanlığımızca
 • 2018 yılında biyoteknik ve biyolojik mücadele için dekara 80 TL destek verilmektedir.
 • Basınçlı sulama sistemlerinin uygulanmasında SIFIR faizli kredi verilmektedir.
 • KKYD kapsamında Mevcut üretiminden elde edilen ürünün kalitesini koruyarak daha uzun bir süre pazara ürün arzını sağlamak üzere meyve sebze işleme, paketleme, tasnif, soğuk hava deposu projelerine %50 hibe desteği
LİMON DENGE TABLOSU (2017/2018 )
Üretim (Ton) 1.007.133
Ekilen alan (Ha) -
Üretim kayıpları (Ton) 17.121
Arz=Kullanım (Ton) 999.886
Kullanılabilir üretim (Ton) 990.012
İthalat (Ton) 9.874
AB 28 ithalat (Ton) 1.640
Yurt içi kullanım (Ton) 409.724
Tüketim (Ton) 376.946
Kayıplar (Ton) 32.778
İhracat (Ton) 590.162
AB 28 ihracat (Ton) 132.721
Kişi başına tüketim (kg) 4,7
Yeterlilik derecesi (%) 241,6
 

  Limon Üreten İller 2018

İller Meyve Veren Yaşta Ağaç Sayısı (Adet) Meyve Vermeyen Yaşta Ağaç Sayısı Toplu Meyveliklerin Alanı (Dekar) Verim (Kg/Meyve Veren Ağaç) Üretim Miktarı    (Ton)
Mersin 4.706.515 998.390 181.694 139 656.440
Adana 2.416.308 1.350.422 118.484 99 238.845
Muğla 712.889 44.709 24.980 140 99.840
Antalya 457.930 47.165 14.921 119 54.318
Hatay 341.191 448.355 17.677 138 47.119
Aydın 40.771 10.402 601 34 1.399