ALTINTOP BİLGİ KARTLARI

MEVCUT DURUM

 • Dünya Altıntop üretimi 2018 yılında 374 bin ha alanda 9,4 Milyon ton iken 2019 yılında 346 bin ha alanda 9,3 milyon ton dur.
 • En önemli üretici ülkeler; Çin (4,9 milyon ton), Vietnam (819 bin ton) A.B.D. (512 bin ton) ve Meksika (489 bin ton)’dur. Türkiye 249 bin ton üretimle 8 inci sırada olup dünya üretiminin % 2’sini karşılamaktadır.  (FAO, 2019)
 • Dünya altıntop ihracatı 2019 yılında, 1,2 milyon ton olup, Güney Afrika C. 255 bin tonla ilk sırada gelmekte bu ülkeyi 240 bin tonla Çin, 165 bin tonla Hollanda ve 139 bin tonla Türkiye ihracatta 4 üncü sırada gelmektedir.
 • Ülkemiz Altıntop üretimi  2019 yılında   52.222 da alanda 249.185 ton ve 2020 yılında ise 50.515 da alanda 238.012 tondur (TÜİK,2020)
 • Üretilen altıntop çeşitleri; Star ruby, Rio red, Henderson, Marsh seedles olup Oroblanco çeşidi ise farklı ekolojilerde denenen yeni bir çeşittir.

ÜRETİM VERİLERİ

 

Yıllar

Kayıtlı Üretici Sayısı
 (ÇKS)
Alan
(da)
Üretim
  (ton)
Üretim Değeri
 (Bin TL)
Verim (kg/da) Fiyat
(TL/kg)
Maliyet
(TL/kg)
 
 
 
2002 - 47.500 125.000 32.500 2.630 0,26 0,25  
  2015 - 63.476 250.025 109.035 3.933 1,20 0,44*  
  2016 434 61.554 253.120 147.922 4.112   0,52**  0,32**  
  2017 1.126 53.592 260.000 197.362 4.112 0,52 0,32  
  2018 1.155 51.818 250.000 221.289  4.771** 1,09**  0,57**  
 2019 1.112 52.222 249.185 261.141     0,67  
 2020   50.515 238.012          
2002-2020% Değişim 6 90,4 704 81 319 28  

Kaynak: TÜİK   TEPGE,    ** TAMSİS ÇKS ye kayıtlı alan 41.033 da.(2019 veri)

 • Ülkemizde 2020 yılı itibariyle altıntop dikim alanımızda 2002 yılına göre % 6, üretim miktarımızda % 90 oranında artış olmuştur.
 • Altıntop üretiminin en yaygın olduğu iller;Adana, Mersin, Muğla, Hatay ve Antalya’dır. (TÜİK,2020)
 • Ülkemizde 2019/2020 dönemi greyfurt kişi başına tüketimi 0,6 kg, yeterlilik derecesi % 424,9 iken, yurt içi tüketimi 53 bin tondur. (TÜİK, 2021).

ALTINTOP HAL FİYAT VERİLERİ

Ankara, İstanbul, Antalya ve Mersin ortalama hal fiyatı (TL/kg)  18.12.2015 18.12.2016 15.12.2017 10.01.2018
0,77 0,90 0,95 0,75
Gümrük Ticaret Bak.Hal Kayıt Sistemi(TL/kg) 15.02.2018 15.03.2018 16.04.2018 10.10.2018
1,03 1,24 0,90 1,4

TÜFİS FİYATLARI(KG/TL)

12.12.2018 ÜRETİCİ HAL PAZAR MARKET
0,96 1,74 2,49 3,24
31.01.2019 0,92       1,82       2,26       3,29
05.03.2019 0,93 1,75 2,30 3,25
25.04.2019 1,13 2,14 2,77 4,03
22.05.2019 0,70 1,84 3,12 3,72
05.02.2020 1,32 2,15 2,85 3,52
30.10.2020 (Mersin Hal Fiyatı)   2,00    
25.01.2021  (Mersin Hal Fiyatı)   2,50    

     ALTINTOP DIŞ TİCARETİ

Yıllar İhracat Miktarı
(Ton)
İhracat Değeri
 (Bin $)
İthalat Miktarı
(ton)
İthalat Değeri
(Bin $)
2002 112.298 29.122  12.668 1.468
        2014 178.272 95.919 3.509 772
2015 153.777 74.577 2.945 854
2016 182.359 87.518 2.123 551
 2017 130.469 68.073 2.843 641
2018 193.129 87.490 1.462 461
2019 139.307 71.384                985 368
        2020 184.585 92.048                828 353
       2021* 41.339 22.855                846 287
2002-2020 % Değişim 64               216 -93 -175
  Kaynak: TÜİK *2 aylık      
 • Ülkemizin 2020 yılı ihracat miktarı 2002 yılına göre % 64 oranında artarak 185 bin tona ulaşmıştır. İhracat değeri ise % 216 oranında artmış ve 92 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Serbest Ticaret Anlaşmaları kapsamında 828 ton ithalat karşılığında 353 bin dolar ödenmiştir.
  *
  Gümrük vergisi oranı % 54’dür.
 • En fazla altıntop ihracatı yapılan ülkeler; Rusya, Polonya ve Ukrayna.
 • En fazla altıntop ithalatı yapılan ülkeler ise; Çin, KKTC ve Rusya F.

DESTEKLER

 • Pazar istekleri doğrultusunda yeni çeşitlerle üretimin artırılması ve hasat süresini uzatılması amacıyla uygulanan sertifikalı fidan desteklemesi kapsamında; 2005-2019 yılları arasında tesis edilen 17.293 da altıntop bahçesi için 953.634 TL destek ödenmiştir.
 • 2020 yılında sertifikalı/standart aşılı fidanla bahçe tesislerine 100-280 TL/da destekleme yapılmaktadır.
 • Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı ve toplam işletme büyüklüğü 5 dekar ve altında olan turunçgil üreticilerine 2020 üretim yılında dekara 100 TL Küçük Aile İşletmesi Desteği ödenmektedir.
 • Bunun yanında girdi maliyetlerinin azaltılması amacıyla altıntop yetiştiricilerimize 2021 yılı için  23 TL/da mazot-gübre desteği( 15 TL ve 8 TL) verilmektedir. Ayrıca katı organik ve organomineral gübre desteği 20 TL/da.
 • Organik tarım uygulamalarında 2019 yılında kategorilerine göre 100 TL/da iyi tarım uygulamalarında ise 40 TL/da destek verilmektedir.
 • Tarım Sigortaları kapsamında poliçe bedelinin %50’si Bakanlığımızca desteklenmektedir.
 • 2020 yılında biyoteknik 80 TL ve biyolojik mücadele için dekara 50 TL destek verilmektedir.
 • Basınçlı sulama sistemleri tesisinde SIFIR faizli kredi verilmektedir. KKYD kapsamında Mevcut üretiminden elde edilen ürünün kalitesini koruyarak daha uzun bir süre pazara ürün arzını sağlamak üzere meyve sebze işleme, paketleme, tasnif, soğuk hava deposu  projelerine %50 hibe desteği verilmektedir.   
ALTINTOP DENGE TABLOSU (2019/2020 )
Üretim  (ton) 249.185
Dikim alanı (ha) -
Üretim kayıpları (ton) 5.482
Arz=Kullanım (ton) 245.538
Kullanılabilir üretim (ton) 243.703
İthalat (ton) 1.835
AB 28 ithalat (ton) 25
Yurt içi kullanım (ton) 57.349
Tüketim (ton) 52.761
Kayıplar (ton) 4.588
İhracat (ton) 188.189
AB 28 ihracat (ton) 84.757
Kişi başına tüketim (kg) 0,6
Yeterlilik derecesi (%) 424,9
KAYNAK: TUİK
 

2020 Altıntop Üretim Yapan İller

İller Meyve Veren Yaşta Ağaç Sayısı Meyve Vermeyen Yaşta Ağaç Sayısı Toplu Meyveliklerin Alanı  (Dekar) Üretim Miktarı  (Ton)
Adana 920.542 8.695 39.976 188.766
Mersin 118.081 22.540 5.369 30.025
Muğla 39.462 4.084 1.379 6.505
Hatay 52.715 220 1.531 6.411
Antalya 35.072 7.505 1.775 4.230
Diğer 18.582 1.015 2.260 2.075
TOPLAM 1.184.454 44.059 50.515 238.012