ARAŞTIRMA VE DANIŞMA KURULU

1  Araştırma ve Danışma kurulu              Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi (Ar-ge Bşk.)      Prf. Dr. Okan ÖZKAYA

Araştırma ve Danışma Kurulu              ALATA Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü               Güçer KAFA

3  Araştırma ve Danışma Kurulu              Tarım ve Orman  Bakanlığı / BÜGEM                         Nihal BOŞNAK

4  Araştırma ve Danışma Kurulu              Tarım ve Orman  Bakanlığı / BÜGEM                         Ercan TÜRKTEMEL

5  Araştırma ve Danışma Kurulu              Tarım ve Orman  Bakanlığı / BÜGEM                         Serpil ERKUL

6  Araştırma ve Danışma Kurulu              Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müd                      Ali PEKSÜSLÜ

7  Araştırma ve Danışma Kurulu              Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi                              Doç. Dr. H. Zafer CAN

8  Araştırma ve Danışma Kurulu              TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası                            Özden GÜNGÖR

9  Araştırma ve Danışma Kurulu              KOSGEB                                                                Hamit SUCU

10 Araştırma ve Danışma Kurulu              Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi                     Prof. Dr. Turgut YEŞİLOĞLU