Konseyden Mesaj

Yaş Meyve Sebze ürünleri içinde en önemli alt grubu turunçgil ürünleri oluşturmaktadır. Turunçgil, üretimi yapılan bölgelerde Türk çiftçisinin kalkınma gücü olmasının yanı sıra yaş meyve sebze ihracatında lokomotif olmuştur.

Böylesine önemli bir misyona sahip olan turunçgil sektörünü daha ileriye taşımak, üretimde modern tarım teknolojisinin kullanımını ve iyi tarım tekniklerinin uygulanmasını sağlamak, elde edilen ürünün tüketimini ve ihracatını arttırmak amacı ile 2007 yılında Ulusal Turunçgil Konseyi kurulmuştur.

Ulusal Turunçgil Konseyi; tarım, ticaret, sanayici, üretici, tüccar grubu temsilcilerinden oluşan sektörün, üretimden ihracatına kadar bütün paydaşların yer aldığı çatı kuruluştur.

Ulusal Turunçgil Konseyi ürünlerle ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, inceleme yapmakta, turunçgil konusunda ortaya çıkan gelişmeler çerçevesinde strateji belirlemekte ve alınan bu kararların uygulanması için üyeler ve ilgili kurumlarla bilgi paylaşımında bulunmaktadır.

Ulusal Turunçgil Konseyi, bir taraftan ülkemizde ilk kez düzenlenecek olan, 14. Uluslararası Turunçgil Kongresinin hazırlık çalışmalarını titizlikle yürütmekte, diğer taraftan Turunçgil sektörünün $’lık 2023 ihracat hedefini gerçekleştirmek için çalışmalarını bütün paydaşları ile birlikte özverili bir şekilde yürütmektedir.

Ulusal Turunçgil Konseyi Yönetim Kurulu