LİMON BİLGİ KARTLARI

MEVCUT DURUM

 • Dünya Limon üretimi 2018 yılında 1,3 milyon ha alanda,19 Milyon ton ve 2019 yılında ise 1,2 milyon ha alanda 20 milyon tondur (FAO,2020).
 • En önemli üretici ülkeler; Hindistan (3,5 milyon ton), Meksika (2,7 milyon ton), ton), Çin (2,6 milyon ton), Arjantin (1,9 milyon ton) ve Brezilya (1,5 milyon ton) ve Türkiye 950 bin ton üretim ile 6 ncı sırada olup dünya üretiminin % 4’ünü karşılamaktadır (FAO, 2020).
 • Dünya limon ihracatı 3,7 milyon ton olup, Meksika(766 bin ton), İspanya(740 bin ton) ve Türkiye(471 bin ton) ilk üç ülkedir(FAO,2019).
 • Ülkemiz 2019 yılı üretimi 401.545 da alanda 950.000 ton ve 2020 yılı üretimi ise 1.188.517 tondur.(TÜİK,2020)
 • Dünya ortalama limon verimi 1.461 kg/da iken, ülkemiz ortalama verimi (2.369 kg/da).
 • Ekonomik olarak üretimi yapılan limon çeşitleri; Enterdonat, İtalyan, Kütdiken, Lamas ve Meyer’dir.
 • En erkenci çeşit olan Enterdonat çeşidinin en fazla üretiminin yapıldığı ülke Türkiye’dir.

ÜRETİM VERİLERİ

Yıllar Kayıtlı Üretici Sayısı
(ÇKS)
  Alan
(Da)
Üretim
(Ton)
Üretim Değeri
(Bin TL)
Verim (Kg/da Fiyat
(TL/kg)
Maliyet
(TL/kg)
2002 -   238.500 525.000 288.750 2.457 0,55 0,25
2003 6019   245.000 550.000 407.000 2.549 0,74 0,13
2015 8.961   285.701 750.550 739.528 2.633 3,50* 0,99*
2016 10.269   300.326 850.600 1.158.627 3.830 1,17** 0,62**
2017 11.336   324.284 1.007.133 1.487.261 3.830 1,17** 0,62**
2018 13.090   359.112 1.100.000 1.552.147 3.063 1,41** 1,01**
2019 12.885   401.545 950.000 1.602.100 2.366 1,35 1,19
2020 16.549   469.352 1.188.517 2.409.875 2.532 2,03  
2002-2020 % Değişim   96,8 126   78 136 156

                 Kaynak: TÜİK TEPGE ve UTK, ** TAMSİS

 • Ülkemizde 2020 yılı itibariyle limon dikim alanımızda 2002 yılına göre % 97, üretim miktarımızda % 126 oranında artış olmuştur.
 • Limon üretiminin en yaygın olduğu iller; Mersin, Adana, Muğla, Hatay ve Antalya’dır.
 • Ülkemizde limon tüketimi 478 bin ton, kişi başına tüketim 5,7 kgve yeterlilik derecesi % 179,8 dır. (TÜİK, 2019/2020).

LİMON HAL FİYAT VERİLERİ

Ankara, İstanbul, Antalya ve Mersin ortalama hal fiyatı (TL/kg) 23.12.2014 18.12.2015 01.12.2016 10.02.2017 15.12.2017
1,15 1,25 1,65 1,15 1,49
Gümrük ve Ticaret Bak. Hal Kayıt Sistemi(TL/kg) 10.01.2018 15.02.2018 15.03.2018 16.04.2018 10.10.2018
1,09 1,87 1,45 1,69 2,4

TÜFİS FİYATLARI(TL/kg)

12.12.2018 ÜRETİCİ HAL PAZAR MARKET
1,12 2,07 3,12 3,38
31.01.2019 1,03 2,08 3,27          3,94
05.03.2019 1,11 2,37 3,40 4,03
22.05.2019 1,23 3,78 5,54 6,06
05.02.2020 2,12 3,75 4,94 5,80
30.10.2020(Mersin ve Ankara Hal Fiyatı)   2,5    
25.01.2021 Mersin hal fiyatı   2,5    

LİMON DIŞ TİCARETİ

Yıllar İhracat Miktarı (Ton) İhracat Değeri (Bin $) İthalat Miktarı (Ton)

İthalat Değeri

(Bin $)

 
 
2002 239.092 85.934 3.659 445  
2015 471.611 294.099 2.982 2.694  
2016 449.260 304.648 3.082 2.090  
2017 472.640 293.115 4.194 1.894  
2018 627.344 329.635 3.185 2.275  
2019 473.007 243.643 1.979 1.223  
2020 471.056 271.607 2.555 1.208  
2021* 122.804 62.850 2.048 740  
2002-2020 % Değişim 97 216 -30 171  

Kaynak: TÜİK *2 aylık

 • Ülkemizin 2020 yılı ihracat miktarı 2002 yılına göre % 97 oranında artarak 471 bin tona ulaşmıştır. İhracat değeri ise % 216 oranında artmış ve 272 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Serbest Ticaret Anlaşmaları kapsamında
 • Gümrük vergisi oranı % 54’dür.
 • En çok limon ihracatı yaptığımız ülkeler; Irak, R.F., Polonya, Ukrayna ve Romanya
 • En çok limon ithalatı yaptığımız ülkeler; KKTC, Brezilya, Bulgaristan, Karadağ, Mısır, Hırvatistan’dır.
 • Müşteri anlaşmazlığı ve ihracat yapılan ülkelerin kalıntı tolerans aralıklarının farklılık göstermesi gibinedenlerden dolayı ihracattan geri dönen ürünler “Geri Gelen Eşya”  kapsamında olan ürünlerdir. Turunçgil ürünleri de Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonuna kesinti yapılan ürün kapsamında olduğundan “ürünün ülkeye geri dönüşünde” ihracat esnasında yapılan kesintinin iadesi yapılmakta ve bu işlem yüzünden kayıtlarda ithalat yapılmış gibi gözükmektedir.

DESTEKLER

 • Pazar istekleri doğrultusunda yeni çeşitlerle üretimin artırılması ve hasat süresini uzatılması amacıyla uygulanan sertifikalı fidan desteklemesi kapsamında; 2005-2019 yılları arasında tesis edilen 81.067 da limon bahçesi için 8.547.929 TL destek ödenmiştir.
 • 2020 yılında sertifikalı/standart aşılı fidanla bahçe tesislerine 100-280 TL/da destekleme yapılmaktadır.
 • Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı ve toplam işletme büyüklüğü 5 dekar ve altında olan turunçgil üreticilerine 2020 üretim yılında dekara 100 TL Küçük Aile İşletmesi Desteği ödenmektedir.
 • Bunun yanında girdi maliyetlerinin azaltılması amacıyla limon yetiştiricilerimize 2021 yılı için 23 TL/da mazot-gübre desteği (15 TL ve 8 TL) verilmektedir. Ayrıca katı organik ve organomineral gübre desteği 20 TL/da.
 • Organik tarım uygulamalarında 2020 yılında kategorilerine göre 70 TL/da iyi tarım uygulamalarında ise 40 TL/da destek verilmektedir.
 • Tarım Sigortaları kapsamındapoliçe bedelinin %50’si Bakanlığımızca
 • 2020 yılında biyoteknik 80 TL ve biyolojik mücadele için dekara 50 TL destek verilmektedir.
 • Basınçlı sulama sistemlerinin uygulanmasında SIFIR faizli kredi verilmektedir.
 • KKYD kapsamında Mevcut üretiminden elde edilen ürünün kalitesini koruyarak daha uzun bir süre pazara ürün arzını sağlamak üzere meyve sebze işleme, paketleme, tasnif, soğuk hava deposu projelerine %50 hibe desteği
LİMON DENGE TABLOSU (2019/2020 )
Üretim (Ton) 950.000
Ekilen alan (Ha) -
Üretim kayıpları (Ton) 16.150
Arz=Kullanım (Ton) 936.819
Kullanılabilir üretim (Ton) 933.850
İthalat (Ton) 2.969
AB 28 ithalat (Ton) 184
Yurt içi kullanım (Ton) 519.451
Tüketim (Ton) 477.895
Kayıplar (Ton) 41.556
İhracat (Ton) 417.368
AB 28 ihracat (Ton) 88.225
Kişi başına tüketim (kg) 5,7
Yeterlilik derecesi (%) 179,8
 
41 556 417 368 88 225 - 5,7 179,8

         Limon Üreten İller 2020

İller Meyve Veren Yaşta Ağaç Sayısı (Adet) Meyve Vermeyen Yaşta Ağaç Sayısı Toplu Meyveliklerin Alanı (Da) Üretim Miktarı     (Ton)
Mersin 5.369.626 1.165.728 208.910 701.747
Adana 3.613.796 2.678.303 187.590 288.450
Muğla 789.215 63.067 28.232 80.239
Hatay 846.125 410.425 29.838 69.519
Antalya 421.673 48.838 13.508 43.915
Diğer 98.688 24.802 1.274 4.647
TOPLAM 11.139.123 4.391.163 469.352 1.188.517