TAR-BİL Ve NAR-BİS Proje Bilgilendirme Toplantısı Mersin’de gerçekleşti

Ulusal Turunçgil Konseyi Yönetim Kurulu Üyeleri, Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Üyeleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Selçuk, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı  Dr. Metin Türker, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünden Koordinatör Dr. Doğan Doğan, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünden birim koordinatörü Ercan Türktemel, Nihal Boşnak, Akademisyenler, İhracatçı Üyeler ve Turunçgil Üretici Birlik temsilcileri, il ve ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğü yetkilileri, Ziraat Odaları temsilcileri ve çeşitli kamu ve özel sektör temsilcilerinin katıldığı Genişletilmiş Sektör Toplantısı, 16 Haziran 2015 tarihinde Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nde gerçekleşti.

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı ve Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri yönetim kurulu üyesi  Kemal Kaçmaz’ın açılış konuşması ile başlayan toplantı Çukurova Üniversitesi Öğretim üyesi Prof.Dr.Süha Berberoğlu’nun Nar-Bis(Narenciye Bilgi sistemi) Projesi sunumuyla devam etti. Silifke’den Samandağ’a tüm Doğu Akdeniz Bölgesi’ndeki üretimi, çeşitliliği, riskleri ve tarımsal rekolteyi önceden tahmin ederek, buna uygun planlı üretim ve ihracatı hedefleyen Nar-Bis (Narenciye Bilgi Sistemi) projesi Narenciye Tanıtım Grubu’nun ve Ulusal Turunçgil Konseyi’nin destek verdiği bir projedir. Uydu görüntüleri ve insansız hava araçları gibi son teknoloji araçları kullanan ya da kullanmayı hedefleyen bir projedir. Projenin çıktılarının hem üretici hem ihracatçı hem ülkenin tarımsal rekabet gücü açısından oldukça faydalı olduğu vurgulandı.

Nar-Bis sunumu ardından program Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Metin Türker’in konuşması ile devam etti. Tar-Bil(Tarım Bilgi Sistemi) projesine vurgu yapan Türker, dijital anlamda ölçülemeyen alanların kontrol edilemediğini ve planlama yapılamadığını belirtti. Türkiye’de tarımsal alanların önemli bir bölümünün kayıt dışı olduğu ancak projenin hedefinin pulluğun değdiği her parselin sayısallaştırıp, ilgili kurumlarla ilintilendirilip, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün adrese dayalı kayıt sistemi ile entegre hale getirilmesi olduğu belirtildi. Toprak türlerinin, sulama alanlarının, ağaç ve meyve türlerinin sayısallaştırılıp kayıt altına alınması halinde izleme ve değerlendirmenin daha kolay ve kaliteli olacağının altı çizildi. Tarladan sofraya bilgi akışının önemi vurgulanırken, kayıt sistemi amacıyla on bin TARGEL personelinin sahada olduğu vurgulandı. Üretici örgütlerinin güçlendirilmesine değinen Türker, fonksiyonel ve kapsamlı bir sistemin tüm paydaşlar için faydalı olacağını belirtti.

TARGEL’ den teknik personellerin detaylı sunumu ile son bulan toplantının final bölümünde, soru-cevap bölümü yapıldı.

Öğleden sonra teknik toplantı şeklinde devam eden oturum, Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Sn. Selçuk’un konuşması ile başladı. Rusya Federasyonuna ihracat mevzuatı ve yatak limonlarındaki kağıtlarda bulunan Bifenil maddesi ile ilgili soruna değinen Selçuk, hasat sonrası uygulamaların hassasiyetle yapılması gerektiğini belirtti. İlaç firmalarının bu konuda uyarılacağını söyledikten sonra, bu konuda ruhsat almak için mevzuat açısından bir engel olmadığını belirtti. Daha sonra kapılardan ürün çıkışı ile ilgili bilgi veren Selçuk, sevkiyat araçlarının bilgilerinin kapılara akşam beşe kadar faks çekilip, gece 11’e kadar da çıkış işlemi yapılabileceği belirtti.

Bölgede yaygınlaşabilecek trips, Akdeniz meyve sineği gibi hastalıklar konusunda uyarı yapan yetkililer, bu konuda ortak çalışılma yapılmasını önerdi. Daha sonra patent ve tescil uygulamaları konusunda görüşler paylaşıldı. Güçlü bir sektör için tescilli ürünlerin artmasının şart olduğu vurgulanırken, TAGEM temsilcisi Doğan Doğan 2016’da sertifikalı fidanların yaygınlaşacağını belirtti. Ayrıca toplantı sonunda Nar-Bis projesinin Türkiye genelinde tamamlanması ve Tar-Gel projesi ile entegrasyonun sağlanması için Gıda-Tarım Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile bir protokol yapılmasına karar verildi. Temsilcilerin sektör hakkında görüşlerini belirttiği son bölümün ardından toplantı sona erdi.