Ülkemiz Dünyada Üretici Ülkeler Arasında 9. Sırada

Yaş meyve sebze üretim ve ihracatında en önemli alt grubu oluşturan turunçgil ürünlerinde ülkemiz  Dünyada üretici ülkeler arasında 9.sırada, ihracatçı ülkeler arasında 3.sırada yer alarak bu sektörde küresel bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösterdi.

2015-2016 ihracat sezonunda 938,288,921 kg turunçgil ihracatı gerçekleşerek bir önceki döneme göre % 5 artış göstermiştir. Turunçgil ürünleri ihracat sıralamasında 458 bin ton ile mandalina ilk sırada yer alırken 241 bin ton limon 2.sırada 170 bin ton portakal 3.sırada 67 bin ton ile greyfurt 4.sırada yer almıştır.

En çok Turunçgil ihraç ettiğimiz ülkeler arasına 527.629.175 kg ihracat ile Rusya Federasyonu ilk sırada yer alırken 375.661.907 kg ihracat ile Irak 2.sırada 129.762.475  kg ihracat ile Ukrayna  3. sırada  72.857.574 kg ihracat ile  Suudi Arabistan 4. Sırada  60.898.427  kg ihracat ile Romanya 5. Sırada yer almaktadır.

Dünya ekonomisinde gittikçe artan rekabet hızına bağlı olarak Ar-Ge çalışmalarının önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Ulusal Turunçgil Konseyi olarak bu trende göre çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Turunçgillerde üretim yapısı ile ilgili olarak Çukurova Ziraat Fakültesi Peyzaj Bölümü ile “Turunçgil Envanter çalışması” projesi ile,  “Turunçgillerde ihracat yapısının hedef  ülkeler açısından incelenmesi ve ihracat desteklerinin uluslararası rekabet gücü etkilerinin değerlendirilmesi”  projesini  Tarımsal Araştırmalar  ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Çukurova Ziraat Fakültesi ve Alata Araştırma Enstitüsü  ile birlikte yürütmekteyiz, projeler tamamlandığında üretim yapısı ve ihracat yapısı ile ilgili mevcut durumu tespit etmiş olacağız.  Durum tespiti yaptıktan sonra üretim planlaması, sertifikalı fidan üretimi, patentleme ve pazarlama konuları dahil olmak üzere 2023 ihracat hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı yürüteceğiz. Turunçgil sektörü olarak nihai hedeflerimiz arasında;

  • Turunçgil stratejik planın hazırlanması ve sektör paydaşlarının hizmetine sunulması,
  • Turunçgilin sofralık tüketiminin yanı sıra endüstriyel tüketiminin artması konusunda da bir dizi çalışma yapılması,
  • 2016 yılı takvim yılı içerisinde turunçgillerde tüketim alışkanlığı yaratmak amacı ile ilgili projelerin hayata geçirilmesi,
  • Turunçgilin ülke genelinde ve uluslararası pazarlarda tanıtımı ve pazarlanması ile ilgili paydaşlarımızla birlikte gerçekleştireceğimiz projeler yer almaktadır.

       Turunçgil sektörünün bu güne kadar olduğu gibi ekonomimize sağladığı net döviz     girdisi ve yarattığı istihdam ile gelecekte önemli sektörler arasında olacak ve turunçgil üretim ve ihracatında tüm dünyada önemli aktörler arasında yerini almaya devam edecektir.

                                                                                                                                                      Kemal KAÇMAZ

                                                                                                                                          Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı